Інноваційний навчальний заклад 21 століття - університет інформаційного суспільства

Наближення України  до Європи супроводжується активними дискусіями про необхідність реформування українських економічної та політичної систем з метою інтеграції українців до європейської системи цінностей і норм. Однак цілий ряд дослідників і експертів наголошують на тому, що ці цінності і норми не виникли на порожньому місці, а сформувалися внаслідок потужних соціокультурних процесів, основним з яких була і залишається якісна освіта якомога більшого числа громадян.

                В європейських країнах саме освіта, а не політична воля державних діячів чи інтереси крупних економічних гравців є ключовим фактором розвитку науково-технічного прогресу, економічного і соціального зростання. Європа, яка за свою історію пережила безліч соціальних потрясінь, сьогодні артикулює просту тезу: революції, що змінюють свідомість великих спільнот, відбуваються не на барикадах, а в університетських аудиторіях і дискусійних клубах. Війни виграються не силою зброї, а силою інтелекту.             

                Парадоксально, але саме на даному етапі історичного розвитку в українців є блискуча можливість здійснити швидку трансформацію суспільства за допомогою освітніх і розвиваючих практик, спираючись на актуальний європейський і в більш широкому розумінні - світовий досвід, наріжним каменем якого є концепція навчання протягом життя.

                Концепція навчання впродовж життя (Lifelong Learning) сформувалася, як відповідь на виклики, які виникли внаслідок переходу людства від індустріальної фази розвитку до надіндустріального інформаційного суспільства. Основними проблемами цього переходу стали:  застарівання актуальних знань людини внаслідок швидкої зміни технологій протягом життя одного покоління, щоденна робота із великими масивами інформації, зниження значення індивідуалізму в професійній діяльності і необхідність свідомого переходу до колективних форм співпраці.

                Філософією підходу є постійне отримання нових знань і навичок, яке триває впродовж усього життя людини. Таке навчання може здійснюватися як за допомогою формальних методів: отримання універсальної освіти, проходження курсів, тренінгів, програм підвищення кваліфікації, персонального навчання у наставника, так і за допомогою отримання безпосереднього досвіду за рахунок щоденних практик.

                Дуже швидко стало зрозумілим, що ефективність "дорослої освіти" у майбутньому залежатиме від того, наскільки людина підготовлена до подібного підходу з ранніх років життя. Тому у 2007 році Європейська Комісія об’єднала різні освітні й навчальні ініціативи в єдину Програму навчання протягом життя (Lifelong Learning Programme).

                У цей же час на базі європейських університетів почали створюватися інноваційні навчальні заклади, які охоплюють усі стадії безперервного навчання, що базуються на вікових особливостях слухачів. Такі університети в своїх стінах об'єднують три групи слухачів.

                Перша група - діти і молодь від 5 до 24 років, які навчаються у спеціалізованих навчальних закладах від початкової школи до вишу. Паралельно відбувається неформальне навчання - додаткові заняття, спілкування з великою кількістю людей, участь в громадських рухах, входження до певного культурного середовища, що гарантує гармонійний особистісний розвиток.

                Друга група - дорослі від 25 до 60 років, які проходять на базі навчального закладу курсову підготовку, тренінги, займаються науковою роботою, беруть участь у предметній комунікації, вирішують задачі особистого і професійного життя.

                Третя група - дорослі від 60 років, які навчаються на базі Університетів третього віку.

                Очевидно, що в поточних умовах організація таких навчальних закладів у нашій країні здатна вирішити цілий комплекс проблем: браку дошкільних закладів, якості шкільної освіти, безробіття, проблем підприємців та роботодавців, оптимальної соціалізації людей пенсійного віку.

                Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Польща у співпраці з Університетом Економіки (WSG), Бидгощ (Польща), Університетом Уппсала (UU), Швеція, Центром “Україна-Польща” (Бидгощ), Польща та за інформаційної підтримки Міністерства освіти Польщі та Почесного консульства України в місті Бидгощ  оголошує стажування “Інноваційний навчальний заклад 21 століття – європейський досвід в рамках LLP моделі Європейської комісії”.

                Учасниками стажування можуть стати: викладацький, методичний та адміністративний персонал українських ВНЗ, представники системи дошкільної, шкільної, професійної та післядипломної освіти, працівники структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту, Державної служби зайнятості. 

                Під час стажування учасники дізнаються про те, як організована система дошкільної, шкільної, вищої, професійної і післядипломної освіти та кваліфікаційні рівні європейського освітнього простору. Познайомляться із організаційною, структурною і фінансовою моделями Інноваційних навчальних закладів - садочок + школа + університет + система післядипломної освіти + Університет Третього Віку. Розглянуть інструменти та джерела фінансування інноваційних ініціатив в ЄС та навчаться роботі з цільовими групами, організації маркетингової, інформаційної та рекламної діяльності.

                Слід зазначити, що створення Інноваційних навчальних закладів у нашій країні сприятиме не лише вирішенню безлічі соціальних і економічних проблем, але й розв'язанню проблем самих українських вишів. Оскільки такий навчальний заклад охоплює не лише студентів, кількість яких щороку знижується внаслідок зрозумілих причин. Він пропонує освітні послуги набагато ширшій цільовій аудиторії і створює умови для того, щоб людина ефективно навчалася у стінах Аlma mater з дитинства і до "срібного віку". А, отже, засновники подібних освітніх інституцій почуватимуться набагато впевненіше щодо власного професійного майбутнього у нових реаліях швидкого інформаційного світу.

© Копіювання, поширення та публікація матеріалу можливі лише із вказанням джерела.