Інвестиції в освіту. Раціональний вибір людини, яка замислюється про майбутнє

 

Якість підготовки фахівця залежить від багатьох чинників - мотиваці студента під час навчання, відповідальної позиції викладачів, узгодженості навчальної програми з реальними поточними та майбутніми потребами ринку праці. Відсутність навіть одного з цих чинників може призвести, і на практиці часто призводить, до проблем у випускників із подальшим працевлаштуванням. Нерідкою є ситуація, коли молоді люди одразу після університету поповнюють армію безробітних, або розпочинають професійну кар'єру з позицій, де не застосовують отримані за спеціальністю знання. 

Роботодавці нарікають на те, що випускники ВИШів на тлі кадрового голоду компаній цілковито відірвані від реалій і нездатні виконувати професійні обов'язки одразу після працевлаштування. У приватних бесідах управлінці і власники бізнесів риторично запитують: "Чому я маю сплачувти податки, які ідуть на нібито безкоштовну освіту і при цьому організовувати для випускника кількарічні "курси післядипломної освіти" на базі власної компанії, відволікаючи дорогоцінний ресурс і несучи збитки через некомпетентність молодого фахівця"? 

Звісно, ця проблема комплексна і потребує широкого обговорення за участі усіх сторін процесу, з формуванням подальшої програми заходів з підвищення якості професійної освіти. І розпочнуть цей процес ті студенти і викладачі, які вже сьогодні усвідомлюють ризики збереження освітньої системи у незмінному вигляді як для країни в цілому, так і для їхнього професійного майбутнього зокрема. Такі люди вже шукають шляхи подолання кричущих протиріч. Нехай поки що ці зусилля розрізнені, але реформи, як правило, починають ініціативні люди або високомотивовані невеликі колективи, і лише потім їхні ідеї і зусилля захоплюють загал, об'єднуються в систему і втілюються масово. 

Розуміючи ці закономірності, колектив фундації CEASC протягом багатьох років організує навчання для ініціативних студентів та викладачів за кордоном, створюючи можливості для всебічного обміну досвідом з зарубіжними колегами. Оскільки іноді не варто "винаходити велосипед", особливо у випадку, коли частина проблем - типові і рішення для їх подолання знайдені іншими професійними спільнотами. 

Цієї осені фундацією заплановані кілька проектів зі стажування учасників українського освітнього процесу за кордоном. Перший з них - студентська навчально-виробнича практика "Трансфер інновацій або Вихід на сучасний ринок праці ЄС". Протягом тижневого стажування студенти відвідають провідні університети Польщі, підприємства та інституції, які успішно працюють в європейському економічному просторі та отримають Сертифікат – свідоцтво про проходження зарубіжної навчально-ознайомчої практики. Результатом стане раціональна оцінка рівня власної професійної підготовки та знання мов з огляду на можливість працевлаштування в компанії, яка діє згідно з європейськими нормами. Це важливо для тих майбутніх випускників, котрі розуміють, що економічна інтеграція України з ЄС потребуватиме фахівців відповідного рівня підготовки. Як показує практика, внаслідок подібних стажувань студенти або складають грунтовну програму з самоосвіти, або приймають рішення про навчання на магістратурі в одному з європейських ВИШів. Для викладачів в рамках цього проекту передбачена програма "10+" - формат, у якому викладач українського ВИШу можу зібрати групу з десятьох та більше студентів і отримати право взяти участь у поїздці безкоштовно. 

Другий проект, логічно пов'язаний з першим - англомовна магістратура у сфері бізнес - освіти для студентів другого та третього років навчання INTERNATIONAL BUSINESS. Переваги участі у цьому проекті: європейський диплом, можливість стажування в польських та міжнародних корпораціях, можливість проходження практики в країнах ЄС за програмою ERASMUS, обов’язкова пропозиція працевлаштування для випускників напрямку International Business по завершенню навчання. Слід зазначити, що при більшості польських ВИШів діють академічні бізнес-інкубатори, які комплексно допомагають студентам в організації власного бізнесу ще під час навчання. Тому результатом стажування може стати не лише гарантоване працевлаштування, але і власна компанія, зареєстрована в одній з країн ЄС. Ця пропозиція сформована з урахуванням інтересів тих студентів, які вже мають проектні ідеї, але поки що не знають, як оформити їх в проект і звідки залучити ресурс для реалізації. 

І, нарешті, третій проект - дводенне закордонне стажування для викладачів українських ВНЗ “Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок”.

Цей формат з обміну досвідом корисний тим викладачам і науковцям, які мають амбіції виходу на міжнародний рівень у професійній діяльності: публікації статей в міжнародних спеціалізованих виданнях, отримання пропозицій про співпрацю від європейських університетів, у тому числі в якості запрошених професорів, отримання фінансової підтримки наукової та дослідницької діяльності зі спеціальних фондів ЄС, забезпечення доступу у якості дослідників до висококласних європейських дослідницьких інфраструктур (включаючи е-інфраструктури). 

Деякі читачі можуть поставити під сумнів необхідність навчання за кордоном під час кризи, оскільки такі стажування - частина довготермінового планування, яке утруднене в умовах нестабільності. Проте саме в умовах кризи інвестиції в освіту і формування мережі професійних зв'язків за межами повсякденного спілкування і практик - золота акція, яка може забезпечити людині додаткові точки опори у будь-якій ситуації. 

 

© Копіювання, поширення та публікація матеріалу можливі лише із вказанням джерела.