У Львові відбувся форум для випускників фундації CEASC

1-2 липня у Львові пройшов форум для випускників фундації CEASC «SME2020: trends and opportunities», який зібрав учасників бізнес – стажувань, тренінгів, зустрічей і семінарів, що відбувалися впродовж кількох останніх років.

На початку форуму перед присутніми виступив президент фундації CEASC, фахівець з євроінтеграції, консультант з написання проектів до європейських структурних фондів Микола Смолінський. Він коротко окреслив результати роботи фундації за останній період та поділився подальшими планами розвитку. Також пан Смолінський докладно зупинився на процедурі виведення українського бізнесу на ринки ЄС: завданнях, перспективах, можливостях. 

 

Цю тему продовжив польський партнер фундації, директор Мережі академічних інкубаторів підприємництва  Себастіан Коліш. Він розповів присутнім про основні тренди у бізнесі, які будуть актуальними до 2020 року. Серед них: легальність бізнесу, практична освіта підприємців, networking, відхід від традиційної моделі бізнесу та перехід до філософії стартапу, інноваційні підходи у підприємництві, здатність до масштабування бізнесу, зміна філософії управління – перехід  до принципів коворкінгового партнерства замість ієрархічних управлінських моделей, глобальність підходів, мобільність, вміння презентувати та продавати продукт, прагнення бути першим на ринку, здатність користуватися різноманітними фінансовими інструментами.

 

Після перерви Єжи Дишеровіч – радник відділу роботи з клієнтами TUV Nord Polska зупинився на  європейських підходах до якості. Він наголосив, що якість – основна вимога до будь – якого продукту, який виводиться на ринки ЄС. Проте тема якості не вичерпується лише якістю продукції чи послуг. Система менеджменту якості охоплює усі аспекти діяльності компанії а також – її взаємодії із зовнішнім світом. І включає: максимальну мотивацію працівників до ефективної роботи, оптимізацію управлінських процесів, систему навчань та підвищення кваліфікації, постійну комунікацію з клієнтами та вчасне реагування на їх побажання і зауваження, оптимізацію виробничих витрат, вивчення діяльності конкурентів, злагоджену співпрацю із партнерами,  створення позитивного іміджу компанії на локальному і глобальному ринках. Також пан Дищеровіч зробив огляд систем управління якістю та детально зупинився на темах сертифікації, нотифікації і акредитації.  А також розповів, які переваги отримає фірма, впровадивши систему менеджменту якості як для покращення власної роботи, так і при пошуку партнерів і виході на глобальний ринок.

 

Томаш Яніак, юрист та економіст (МВА), експерт з пошуку фінансових ресурсів та управління проектами, фахівець з освітніх та інвестиційних проектів розповів про інструменти інтернаціоналізації бізнесу при виході на глобальні ринки. У своїй презентації він спирався на досвід Польщі у виведенні фірм на міжнародний рівень. Так, у країні існує програма Go to Brand.pl, головною метою якої є інтернаціоналізація польських підприємств, або підвищення їх інноваційності. Для реалізації проекту Агенцією розвитку польського підприємництва створений фонд із загальною сумою внесків близько 100 млн. євро. З нього фінансуються заходи, спрямовані на просування польських брендів у світі.  

Виведення польських брендів на глобальні ринки відбувається у два етапи, кожен з яких базується на системній консалтинговій підтримці. На першому етапі оцінюється експортний потенціал підприємства та цільові ринки, відбувається пошук потенційних контрагентів за кордоном. Складається попередня концепція виходу на міжнародні ринки, здійснюється підбір найефективніших маркетингових і промоційних інструментів.  Надаються рекомендації щодо реорганізації підприємства і підготовки його до експортної діяльності. І, нарешті, здійснюється пошук джерел фінансування експортної діяльності та інструментів зниження ризиків.

На другому етапі експерти допомагають знайти конкретних контрагентів та консультують підприємця у перемовинах. Відбувається підготовка продукту до виведення на глобальні ринки за допомогою маркетингових досліджень. Підприємець отримує юридичні та бізнес-консультації при організації каналів дистрибуції. Розробляються зразки упаковки, логотипи, презентаційна продукція, які найкраще підходять для цільових ринків. Відбуваються виїзди на торги та виставки, закуповуються програмні продукти, які допомагають вести експортну діяльність. Таким чином відбувається підтримка польських підприємств, які прагнуть вивести продукцію на зовнішні ринки.

 

Другий день форуму розпочався виступом президента фундації CEASC Миколи Смолінського. Експерт  розповів про інституції, які покликані об’єднувати і розвивати бізнес: економічні кластери, інкубатори, бізнес – клуби, агенції регіонального розвитку. Він підкреслив, що подібні інституції допомагають різним бізнесам перейти від конкуренції до синергії.

 

Інна Сосновська – експерт з експортних стратегій, керівник напрямку «Міжнародний розвитку бізнесу» компанії STRATEGIC, автор та викладач «Школи глобальних ринків» kmbs, співавтор практичного посібника «Як вийти на ринки ЄС» продовжила тему виведення української продукції на глобальні ринки. Вона наголосила на тому, що успішний експорт може забезпечити насамперед перехід від сировинної моделі та створення і експорт продукції із високою доданою вартістю. Навела приклади українських компаній, які здійснили вихід на глобальні ринки. Порекомендувала масштабувати бізнес одразу на глобальний ринок, замість того, щоб завойовувати окремі локальні. А також орієнтуватися не лише на унікальність і якість продукту, але й на маркетинг і продажі. Також спікер порадила шукати зарубіжних партнерів і здійснювати пробні продажі продукції із використанням можливостей «парасолькових брендів». Така співпраця дозволяє українським виробникам розвиватися та поетапно трансформувати свій бізнес згідно вимог успішних глобальних компаній.

 

Себастіан Коліш завершив форум виступом, присвяченим проекту POLSKA WSCHODNIA. Він розповів, що ця програма створена для підтримки розвитку східного регіону Польщі, який значно відстає по сумі показників від інших. Для реалізації програми передбачено витратити 8 млрд. злотих. Проект передбачає усебічну підтримку підприємців, які зареєструють фірми на цих територіях, розвиватимуть тут свій бізнес та платитимуть податки. При цьому не є обов’язковою вимогою, щоб фізична особа була зареєстрована у Східній Польщі. Отже, ця можливість цілком доступна і українцям. Для підтримки таких фірм вже створено екосистему, яка включає університети, академічні інкубатори підприємництва, технологічні парки, інституції оточення бізнесу. Процедура участі у програмі розбита на 4 етапи:

  1. Набір і селекція проектних ідей від підприємців, які б хотіли отримати допомогу при створенні фірми в рамках проекту. Навчання підприємців, оформлення стартапу.
  2. Написання проектів, призначення кожному стартапу ментора, аналіз інноваційності ідеї. Презентація проекту перед панеллю експертів. Прийняття рішення про його інкубацію. Створення плану інкубації.
  3. Індивідувальний план інкубації. Підписання інкубаційної угоди. Проходження чотириденної школи стартапів. Послуги менторів та фахівців.
  4. Створення Minimal Viable Product – прототипу продукту. Рапорт з інкубації. Презентація проекту під час Demo Day. Створення послідовного плану комерціалізації. Презентаця найкращих стартапів на міжнародних конференціях.

І лише після цього підприємець приймає рішення про реєстрацію підприємства не території Східної Польщі і отримує доступ до фінансових інструментів для започаткування та розвитку бізнесу.

 

В завершення форуму президент фундації CEASC Микола Смолінський анонсував створення міжнародного бізнес - клубу “Club 700”, учасники якого зможуть скористатися консалтинговими послугами українських та європейських експертів, а також отримати підтримку для участі  у програмі POLSKA WSCHODNIA та інших програмах.